මෘදුකාංගකරනයට හොඳම  Text Editors කිහිපයක්.

මෘදුකාංගකරනයට හොඳම Text Editors කිහිපයක්.

ඔබ developer කෙනෙකු නම් , ඕනෑම මෙහෙයුම් පද්ධතියක් තුළ, ඕනෑම පරිගණකයක් මත ක්‍රියාත්මක වන හොඳ Text Editor එකක් අත්‍යවශ්‍යම ය. ඔබට පහසු text editor එකක් භාවිතයෙන් ඉක්මනින් කේත කිරීම , කළමණාකරනය කිරීම හා වැරදි අවම කේත කිරීමක් සදහා ප්‍රයෝජනවත් වේ.
මෙම ලිපියෙන් එවැනි text editors කිහිපයක් ගැන කතා කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ.

Sublime Text

sublime text.png

cross-platform හා විශේෂාංග ගොන්නකින් සමන්විත, Sublime Text බොහොමයක් ජනතාව අතර ප්‍රියතම මෙවලමක් වී ඇත. Plug-ins සහ add-on එක් එක් භාශා සඳහා ලබා ගත හැකි වන අතර කේත කරනය පහසු කරගැනීමට ඒවා භාවිතා කරයි. යතුරු පුවරුව භාවිතා කරමින් ඔබගේ බොහෝමයක් වුවමනා ලගා කර ගැනීමට උදව් කිරීමට මෙම මෙවලම සමත් වේ. සමගාමී වෙනස්කම් සිදු කිරීමට පේලි කිහිපයක් එකවර තෝරා ගත හැකිය. ඔබේ අවශ්‍යතා අනුව කෙටිමං (Shorcut key) පවා ගැලපෙන පරිදි සකස් කරගත හැකිය.

Sublime Text  Windows, OS X සහ Linux සඳහා ලබා ගත හැකි වේ. එය  අත්හදා  බැලීම  සදහා කාල සීමාවක් සදහා නොමිලේ ලබාගතහැකි.

ලබාගැනීමට…

 තවත් මෙවෑනි Text editer ක් පිලිබද ඉදිරි ලිපියකදී හමුවමු.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s